Helse, Miljø og Sikkerhet

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er tema som har fått økende fokus de siste tiårene i arbeidet med å sikre arbeidsmiljø og ytre miljø. Utviklingen innen dette fagfeltet har delvis fulgt den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen. Likevel har det aktive HMS-arbeidet lenge vært reaktiv i sin form, og er det fortsatt i mange bedrifter.

Kontakt oss

Online Group AS