Du er nå i ferd med å starte vårt HMS Kurs for daglig leder

Her finner du 30 sider med HMS pensum som du bør lese igjennom før du tar HMS testen.

Etter du har lest selve kurset går du til Ta HMS Testen registrerer firmainformasjonen din og svarer på noen spørsmål med svaralternativer.

Du kan gå direkte til Ta HMS Testen uten å lese pensum, men for best mulig utbytte bør du lese HMS Kurset først.

Lykke til og takk for at du valgte HMS kurset

Er du på jakt etter HMS Kurs for verneombud så finner du dette her www.verneombudskurset.no

HMS-KURS FOR ARBEIDSGIVER/ DAGLIG LEDER:

I henhold til Arbeidsmiljø-lovens krav i § 3-5 har enhver arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne forskriften har eksistert i lengre tid, men har i senere tid komt mer i fokus ettersom erfaringer har vist at arbeidsgivere ikke har prioritert HMS-arbeidet på en tilstrekkelig måte.

 

Dette kurset tar sikte på å gjennomføre en slik opplæring. I løpet av dette nettbaserte kurset vil vi ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven(AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre Internkontroll-forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS-arbeidet.

 

På et hvilket som helst tidspunkt kan du gjennomføre sluttprøven for kurset, som vil belønnes med diplom: ”Bestått HMS-kurs for daglige ledere”. Kurset vil gi deg nødvendig opplæring og tips til hvordan du kan gjennomføre HMS-arbeidet i din bedrift.

 

HMS Kurs for ledere koster 990,- + mva

Kursbeviset vil bli sendt deg så snart du har bestått HMS Testen. Husk å se etter i søppelpostkassen din da noen kursbevis og fakturaer havner der.

 
 

1:30      Neste

Kontakt oss

Online Group AS