HMS Nyheter

Kvinners sykefravær stiger

Siden 1979 har sykefraværet blant menn vært stabilt. For kvinner har derimot utviklingen gått fra å være jevnt med menn, til å bli 60 prosent høyere. SSB har sett på årsakene til det stadig økende gapet.

Savner tilbakemeldinger på jobben

En ny undersøkelse viser at fire av ti nordmenn savner hyppigere tilbakemeldinger fra sine kolleger. Hver fjerde ansatt mener de har begrenset mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet på jobben. I en ny kampanje fokuserer Arbeidstilsynet på hva hver enkelt kan gjøre for å være en god kollega og bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Vurderer strengere sanksjoner mot sosial dumping

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vurderer om det er behov for strengere sanksjonsmuligheter overfor stat og kommune for å hindre sosial dumping.

Kontakt oss

Online Group AS