Sats på helsebringende arbeidsplasser

Prosjektet «Arbeids for helse» har hatt som hovedmål å sette virksomhetene i bedre stand til å forebygge dette.

- Dersom slike forhold i arbeidsmiljøet ikke tas tak i, vil det ofte føre til mistrivsel og etter hvert helseplager som utbrenthet, depresjon og stressreaksjoner. Dette fører til store kostnader for samfunnet, virksomhetene og de arbeidstakerne som blir rammet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Forskning viser også at organisatoriske og psykososiale forhold har stor innvirkning på utviklingen av muskel- og skjelettlidelser. Muskel- og skjelettplager bidrar til over 40 prosent av det samlede langtidsfraværet. Flere og flere blir også diagnostisert med psykiske lidelser.

Det ble gjennomført tilsyn i hele landet i perioden 2010 til 2012 blant:

  • Kommuner – herunder kommunalt barnevern
  • Universiteter og høgskoler
  • Politi- og lensmannsetaten
  • Asylmottak
  • Mediebedrifter
  • Barnevernsinstitusjoner
  • Telefonsalg/service

- Arbeidstilsynet legger vekt på at virksomheten har et fungerende HMS-arbeid som omfatter relevante psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer i virksomheten. Det betyr at virksomhetene systematisk gjennomfører arbeidsmiljøkartlegginger, risikovurderinger, utarbeider planer med relevante tiltak og evaluerer disse. Dette skal dokumenteres skriftlig, sier Finboe Svendsen.

God hjelp å hente fra vernetjenesten

Av de 1360 tilsynene ble det gitt reaksjoner i 833 tilsyn. Det ble konstatert brudd i 61 prosent av tilsynene, og de fleste virksomheter som fikk reaksjoner, fikk gjerne flere. Flere næringer er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Ti prosent av alle reaksjoner som ble gitt i prosjektet «Arbeid for helse» var knyttet til bruk av eller manglende tilknytning til bedriftshelsetjeneste. Det ble i tillegg gitt mange reaksjoner knyttet til manglende verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

HMS Nyheter

Arbeidsmiljøtilstanden i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet skal ha en særskilt satsing mot bygge- og anleggsbransjen i perioden 2014-2016, og har sammen med Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gir en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden innenfor denne store og viktige næringen i norsk arbeidsliv.

Sats på helsebringende arbeidsplasser

Seks av ti virksomheter Arbeidstilsynet har besøkt jobber ikke systematisk med å forebygge uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Til sammen er det gjennomført 1360 tilsyn over hele landet fra 2010 til 2012.

Tilsyn avdekket uforsvarlig lagring av farlig avfall

Veglo Miljøservice i Reppesmarka i Lånke får nå beskjed fra fylkesmannen om å rydde opp i utendørs så vel som innendørss lagring av farlig avfall.

– Store mengder farlig avfall sto på tilsynsdagen lagret ute, og inngjerdinga rundt anlegget er ikke effektiv og tilfredsstillende. Dette, samt flere avvik vi registrerte denne dagen, må rettes snarest , sier ingeniør Kristine Molde ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord Trøndelag.

Beæret som Miljøfyrtårn

Under kommunestyremøtet torsdag kunne ordfører Marianne Bremnes overrekke innrammet miljøfyrtårndiplom til regiondirektør Kåre Markussen i Sparebank 1 Nord-Norge, avdeling Harstad og Hallgren Gundersen i El-installatøren. Sparebank 1 for mange gode tiltak innenfor innkjøp, avfall, energi og transport.

Inkluderende ungdomsbedrifter

De tre bedriftene består av 25 vg2-elever fra programområdene bygg- og anleggsteknikk, medier og kommunikasjon samt service og samferdsel. De har selv valgt å drive IA-bedrift, noe som betyr at de må jobbe ekstra med blant annet arbeidsmiljø, fremmøte og sikkerhet. Det vil de har igjen for, ifølge Kristian Klaussen. Sammen med resten av klassen på byggteknikk har han etablert ungdomsbedriften Multibygg UB.

Spar millioner i yrkesskadeforsikring

Spar millioner i yrkesskadeforsikring

De flinkeste store bedriftene på HMS kan årlig spare seks millioner kroner i yrkesskadeforsikring, viser en beregning fra Gjensidige.

Lansering av Faktabok 2011 og overvåkingsverktøy fra NOA

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt lanserer nå et nettbasert verktøy som gir mulighet til målrettede uttrekk av fakta og data tilpasset brukerens eget behov.

Travel hverdag

Over halvparten av arbeidstagerne i Norge sier at de ofte har for mye å gjøre. Hver tredje opplevde omorganisering på jobben de siste årene, og hver femte forteller om nedbemanning på arbeidsplassen.

Ti gode råd for å unngå musearm

Dersom du sliter med musearm og andre belastningsskader som følge av pc-arbeid, bør du ta deg tid til å lese de ti tipsene under!

Høring om lønn og kjønn

Under Stortingets høring om stortingsmeldingen ”Likestilling for likelønn” tilbakeviste NHO flere av regjeringens beskrivelser av likelønnssituasjonen, samt tiltak for å bedre situasjonen.

I meldingen skriver regjeringen blant annet at kvinners og menns arbeid verdsettes ulikt. Dette er ikke riktig. Direkte diskriminering forekommer i svært liten grad. NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, påpekte under høringen at regjeringen selv også slår dette fast når de i meldingen skriver følgende: Når kvinner og menn arbeider i samme stilling og ellers har like personlige ressurser reduseres forskjellen til mellom 0 og 4 prosent.

Kontakt oss

Online Group AS